Tervetuloa

Ostoskärry 0 kpl: 0,00 €

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.9.2013

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Savon yhteisökylä osuuskunta
Kivisalontie 84
71160  RIISTAVESI
Puhelin 044 4100 600
Sähköposti asiakaspalvelu -at- kivis.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
E. 
Puhelin 044 4100 600
Sähköposti asiakaspalvelu -at- kivis.fi

3. Rekisterin nimi
Pohjois-Savon yhteisökylä -osuuskunnan liiketoiminta-asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia Pohjois-Savon yhteisökylä -osuuskunnan (jäljempänä Osuuskunta) asiakkaiden asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä osuuskunnalle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä ja yhteisöistä. 
Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, verkkokaupasta sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia mieltymyksiä ja kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: 
A. Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden toimittamiseen.

B. Asiakkuuden hoitamiseen kuten:
- tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella 
- myyntiin 
- asiakastiedotteiden lähettämiseen 
- asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen 

C. Osuuskunnan liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten: 
- palveluprosessien toteuttamiseen 
- laskutukseen 
- raportointiin 

D. Osuuskunnan toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

E. Osuuskunnan palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. 

F. Lisäksi asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää osuuskunnan ja yhteistyökumppanien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Osuuskunnan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

A. Asiakkaan itse antamat tiedot (pakolliset tummennettu): 

Etunimi, toinen nimi, sukunimi, syntymäaika ja sukupuoli
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, maakunta sekä maatieto 
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite 
Muut palveluiden edellyttämät tiedot 
Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat 

Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt verkkokauppaan, Kivisalon puotiin, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja. Muut asiakkaat voivat tehdä muutoksia puhelimitse asiakaspalvelun numerossa 044 4100 600 tai kirjeitse osoitteella Kivisalontie 84, 71160  RIISTAVESI.

B. Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:

Tilaushistoria
Kampanjatunnukset ja asiakaskyselyt
Asiakkuuden alkamispäivä 
Asiakkuuden laji
Mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 
Osuuskunta voi luovuttaa asiakastietoja Kivisalon järjestelmän sisällä ja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on suojattu laittoman järjestelmään tunkeutumisen ja tietojen vuotamisen varalta erilaisia fyysisiä, sähköisiä ja toimintaa ohjaavia tapoja käyttäen.

A. Manuaalinen aineisto
Kaikkia osuuskunnan henkilö- ja yhteisöasiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakas tunnistetaan Kivisalon puodin verkkokaupassa sähköpostiosoitteen perusteella.

Verkkokauppa käyttää evästeitä. Jatkaessasi sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Lue tästä lisää sivuston evästeistä.